Thursday, 2 July 2009

New project


I saw a post on Lifehacker (I think) about a Zombie Short film project which looks like a cracking Summer Project to do with Dom, If I help him work on some characters and write a script, we can get it animated easily by October. In the mean time I have been sketching stuff that's to hand.. I thought I'd try going through the Hellboy story "The Corpse", which was the very first Hellboy story I ever read. I can remember being hooked by the dark almost woodcut feel to the images.
Anyway, It's 26 pages long, so should fill out those long Summer Evenings.

1 comment:

 1. bên người lao về phía sương mù màu đỏ. Chỉ thấy Nguyên Anh kỳ tu sĩ ở

  bên trong sương mù màu đỏ đang khoanh chân ngồi, sắc mặt âm trầm. Bên

  cạnh hắn có một chiếc hồ lô đang xoay tròn cảnh giới, những nơi nó đi

  qua sương mù chậm rãi trở nên mờ nhạt, dần dần bị hấp thu.

  Trận pháp do Vương Lâm thi triển là một loại trận pháp ác độc, nó gọi là

  Phệ Huyết Thiên Ma trận. Loại trận pháp này kết cấu không phức tạp, điều quan trọng là phải có huyết nhục của tu sĩ làm chủ mới có thể phát
  trung tâm kế toán tại long biên
  trung tâm dạy kế toán
  http://meomeo007.com
  học kế toán tổng hợp tại huế

  http://kenyseo.com
  http://ngoduong89.com
  luyện thi toeic
  trung tâm kế toán tại nghệ an
  trung tâm kế toán tại cầu giấy
  trung tâm dạy kế toán tại cầu giấy
  học kế toán tại bình dương
  tiếng anh cho người mới bắt đầu
  học kế toán tại đà nẵng
  học kế toán tại đồng nai
  http://meomeo007.com
  học kế toán tại huế

  huy tức dụng của thiên ma. Vương Lâm lấy mười thi thể của Trúc Cơ kỳ tu

  sĩ bố trí lại thành trận pháp này, trong thời gian ngắn vây khốn lấy Kết

  Đan kỳ tu sĩ thì không có vấn đề lớn.

  Nếu hắn có thể lấy thân thể Kết Đan kỳ tu sĩ để bày trận, như vậy chỉ

  cần năm thi thể là có thể giết chết những tu sĩ có tu vi dưới Kết Đan

  trung kỳ. Bất quá trận pháp này đối với thi thể lập trận yêu cầu cực

  cao, phải là do chính mình giết chết mới được nếu không sẽ hạn chế tác

  ReplyDelete